parafialubcza.pl
  • Poniedziałek 2015-02-02, Święto Ofiarowania Pańskiego
    Łk 2,22-40

    Gdy upłynęły dni oczyszczenia Maryi według Prawa Mojżeszowego, rodzice przynieśli Jezusa do Jerozolimy, aby Go przedstawić Panu. Tak bowiem jest napisane w Prawie Pańskim: «Każde pierworodne dziecko płci męskiej będzie poświęcone Panu». Mieli również złożyć w ofierze parę synogarlic albo dwa młode gołębie, zgodnie z przepisem Prawa Pańskiego. A żył w Jerozolimie człowiek, imieniem Symeon. Był to człowiek sprawiedliwy i pobożny, wyczekiwał pociechy Izraela, a Duch Święty spoczywał na nim. Jemu Duch Święty objawił, że nie ujrzy śmierci, aż nie ...

KOMUNIKATY

Msze Św. za +Ewę Błaś, +Irenę Kumięga, +Marię Michoń, +Janusza Stojaka, +Ryszarda Chwał, +Antoninę Jeleń przekazane do sprawowania Ks. Misjonarzowi Antoniemu Gabryś - Ekwador oraz za + Marię Papiernik

Komunikaty | Niedziela, 18 Styczeń 2015

  Ks. Misjonarz Antoni Gabryś – Ekwador. śp. Ewa Błaś 1. intencja od Reginy z rodziną 2. intencja od siostrzenicy Marzeny z rodziną 3. intencja od rodziny Gilskich i Filipów 4. intencja od Tulików i Chrobaków 5. intencja od pracowników Banku Spółdzielczego Rzemiosła Filia w Lubczy śp. Irena Kumięga 1. intencja od Marii i Antoniego Marcinków 2. intencja od Dyrektora i Grona Pedagogicznego i pracowników Szkoły Podstawowej w Woli Lubeckiej 3. intencja od Bożeny Marcinek z rodziną 4. intencja od szwagra Edmunda z rodziną 5. intencja od rodziny Kumięgów z Tarnowa śp. Maria Michoń 1. intencja od szwagierki z Trzebini 2. intencja od kuzynki Marii z dziećmi 3. intencja od rodziny Zgłobiś 4. intencja od rodziny Ługowskich 5. intencja od rodziny Grosiak i Kuś śp. Janusz Stojak 1. intencja od Natalii, Andrzeja i syna Huberta 2. intencja od Tomasza Chaim i Doroty Krawiec 3. intencja od Józefy i Janusza Szpara z rodziną 4. intencja od rodziny Rośków i Kapów z Jonin 5. intencja od rodziny Wójtowiczów z ...

Czytaj dalej ...

INFORMACJE DUSZPASTERSKIE

Informacje duszpasterskie IV Niedziele Zwykła 01.II.2015r.

Niedziela, 1 Luty 2015

  1. Dzisiaj Msze Św. według porządku niedzielnego. 2. W minionym tygodniu pożegnaliśmy z naszej parafii śp. Stanisława Kłusek – Lubcza 223. Za spokój Jego duszy „Dobry Jezu…”. 3. Jutro obchodzimy Święto Ofiarowania Pańskiego, w naszej polskiej tradycji nazywane Świętem Matki Bożej Gromnicznej. W Jerozolimie to święto obchodzono już w V wieku. Od X wieku upowszechnił się zwyczaj święcenia w tym dniu świec, a od 1997r. jest to także światowy dzień życia konsekrowanego. Msze Św. w kościele parafialnym o godz. 6.30, 9.00, 17.00, w Woli Lubeckiej o godz. 7.45 i 17.00. Wszystkie Msze Św. połączone z poświęceniem gromnic. Składka z tego Święta przeznaczona jest na utrzymanie klasztorów klauzurowych w naszej diecezji. 4. W tym tygodniu przeżywać będziemy I-szy czwartek, piątek i sobotę miesiąca. Spowiadamy rano od godz. 6.00 i wieczorem. W czwartek i piątek spowiedź od godz. 16.00. Spowiedź w Woli Lubeckiej w piątek od ...

Czytaj dalej ...