parafialubcza.pl
  • Poniedziałek 2015-11-30, Święto Św. Andrzeja, Apostoła
    Mt 4,18-22

    Gdy Jezus przechodził obok Jeziora Galilejskiego, ujrzał dwóch braci, Szymona, zwanego Piotrem, i brata jego Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro; byli bowiem rybakami. I rzekł do nich: «Pójdźcie za Mną, a uczynię was rybakami ludzi». Oni natychmiast zostawili sieci i poszli za Nim. A gdy poszedł stamtąd dalej, ujrzał innych dwóch braci, Jakuba, syna Zebedeusza, i brata jego Jana, jak z ojcem swym Zebedeuszem naprawiali w łodzi swe sieci. Ich też powołał. A oni natychmiast zostawili łódź i ojca i poszli za...

KOMUNIKATY

Komunikat Biskupa Tarnowskiego - I Niedziela Adwentu 29.XI.2015r

Komunikaty | Niedziela, 29 Listopad 2015

Komunikat Biskupa Tarnowskiego na I Niedzielę Adwentu – 29.11.2015 Drodzy Diecezjanie! Rozpoczynający się dzisiaj Adwent jest początkiem nowego roku kościelnego i duszpasterskiego, który będzie obfitował w znaczące wydarzenia zarówno w wymiarze Kościoła powszechnego, jak i naszej tarnowskiej diecezji. Pierwsze z ważnych dla nas wydarzeń będzie miało miejsce już w najbliższą sobotę 5 grudnia. W dalekim Peru, w miejscowości Chimbote (czyt. Czimbote), zostaną wyniesieni do chwały ołtarzy trzej męczennicy, wśród których są dwaj polscy franciszkanie: ojciec Michał Tomaszek oraz ojciec Zbigniew Strzałkowski. 9 sierpnia 1991 roku ponieśli śmierć męczeńską z rąk terrorystycznej organizacji, która uznała ich pracę misyjną za szkodliwą dla rozwoju planowanej w Peru komunistycznej rewolucji. Sługa Boży ojciec Zbigniew Strzałkowski – za niedługo już Błogosławiony – jest ściśle związany z naszą diecezją. Urodził się w 1958 roku w Zawadzie koło Tarnowa; ochrzczony został w tarnowskiej katedrze, w Tarnowie także zdał egzamin dojrzałości i przez krótki czas tutaj również pracował. Mają...

Czytaj dalej ...

INFORMACJE DUSZPASTERSKIE

Informacje duszpasterskie I Niedziela Adwentu 29.XI.2015r.

Niedziela, 29 Listopad 2015

1. Dzisiejszą niedzielą rozpoczynamy nowy rok liturgiczny i duszpasterski. Adwent jest czasem świętego i radosnego oczekiwania. Niech to będzie czas religijnego skupienia, modlitwy, umartwienia i rezygnacji z hucznych zabaw. Z uwagą wpatrujmy się w Maryję, która jest najpiękniejszym wzorem adwentowego oczekiwania. Podczas Mszy Św. będzie Ją symbolizowała zapalona świeca roratnia i świece adwentowego oczekiwania, które będziemy zapalać w poszczególne niedziele przed ołtarzem. 2. Jutro o godz. 17.00 rozpoczynamy Msze Św. roratnie. Wcześniej od 16.35 wielbić będziemy Maryję śpiewając Godzinki. Serdecznie zapaszmy na Roraty, dzieci z lampionami, młodzież gimnazjalną, szkół średnich i starszych. Dzieci jutro otrzymają specjalne wyklejanki. Będą ponadto wędrowały po naszych rodzinach figurki Dzieciątka Jezus i Matki Bożej. Prosimy, aby dzieci przynosiły na roraty podpisane „serduszka dobrych uczynków”, by można było wylosować dzieci, które w danym dniu zabiorą Jezusa i Maryję. 3. W tym tygodniu przypadają: pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca. Spowiadamy codziennie rano od godz. 6.00 i wiec...

Czytaj dalej ...