parafialubcza.pl
  • Sobota 2016-06-25, 12. tydz. zwykły
    Mt 8,5-17
    Gdy Jezus wszedł do Kafarnaum, zwrócił się do Niego setnik i prosił Go, mówiąc: «Panie, sługa mój leży w domu sparaliżowany i bardzo cierpi». Rzekł mu Jezus: «Przyjdę i uzdrowię go». Lecz setnik odpowiedział: «Panie, nie jestem godzien, abyś wszedł pod dach mój, ale powiedz tylko słowo, a mój sługa odzyska zdrowie. Bo i ja, choć podlegam władzy, mam pod sobą żołnierzy. Mówię temu: „Idź”, a idzie; drugiemu: „Chodź tu”, a przychodzi; a słudze: „Zrób to”, a robi». Gdy Jezus to usłyszał, zdziwił się i rzekł do...

KOMUNIKATY

Intencje zamówione z racji pogrzebów za śp. Monikę Trojan, śp. Jana Trojan, śp. Józefa Cieślikowskiego, śp. Marię Gliwa, śp. Marię Graniczną, śp. Zygmunta Klucznika, śp. Józefy Potockiej, śp. Stanisła

Komunikaty | Sobota, 18 Czerwiec 2016

Ks. Prałat dr Bogusław Połeć – Dyrektor Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej w Tarnowie. śp. Monika Trojan. 1. intencja od rodziny Bańdurów i Gubernatów 2. intencja od Antoniego i Heleny Trojan z rodziną z Krakowa 3. intencja od właściciela Firmy Les-Drób 4. intencja od kolegów i koleżanek córki z pracy 5. intencja od Ziębowej z Ryglic 6. intencja od Odrzywałków z Balina 7. intencja od Zofii i Michała Bańdur 8. intencja od kuzynki Moniki Klucznik z rodziną 9. intencja od Krzysztofa Paciora 10. intencja od Dyrekcji i Grona Pedagogicznego Zespołu Szkół w Lubczy 11. intencja od Jacka i Danuty Gonet z dziećmi 12. intencja od Kingi i Sebastiana Szkutak 13. intencja od pracowników Administracji i Obsługi Zespołu Szkół w Lubczy 14. intencja od Agnieszki Paciora 15. intencja od Czesławy Łępa z rodziną 16. intencja od kuzynki Janiny 17. intencja od kuzyna Gerarda 18. intencja od Marii Ryszarda Warzecha z rodziną z Jodłowej 19. intencja od rodziny Rówińskich 20. intencja od sąsiadów Augustynów. śp. Jan Trojan. 1. intencja od rodzi...

Czytaj dalej ...

INFORMACJE DUSZPASTERSKIE

Informacje duszpasterskie XI Niedziela Zwykła 12.VI.2016r

Czwartek, 16 Czerwiec 2016

1. Dzisiaj Msze Św. według porządku niedzielnego. 2. Serdecznie prosimy o liczniejszy udział w wieczornej Eucharystii i nabożeństwie do Najświętszego Serca Pana Jezusa. 3. Jutro będzie pogrzeb śp. Stanisława Kumięgi – Lubcza 103, wprowadzenie ciała do Kościoła o 14.00, a Msza pogrzebowa o 14.30. Za spokój jego duszy „Dobry Jezu…”. 4. Juto o godz. 20.00 nabożeństwo fatimskie. Zapraszamy. 5. W tym tygodniu wspominamy w poniedziałek św. Antoniego z Padwy, prezbitera i doktora Kościoła, wybitnego kaznodziei, patron rzeczy znalezionych, we wtorek bł. Michał Kozala, biskupa i męczennika z Dachau, w środę bł. Jolantę, zakonnicę, a w piątek św. Brat Alberta Chmielowskiego, zakonnika, który w człowieku potrzebującym widział cierpiącego Boga. Wszystkim solenizantkom i solenizantom składamy serdeczne życzenia. 6. Do nabycia prasa katolicka „Gość niedzielny”, „Niedziela” a dla dzieci nowy numer „Małego Gościa niedzielnego”, „ Promyczek Dobra”. W Gościu Niedzielnym dzisiaj polecamy artykuł „Brzegi, to dobry wybór”. 7. Dziękujemy parafianom, któr...

Czytaj dalej ...